trusted online casino malaysia

אחת התמות האוניברסליות שאני פוגש אצל רוב אנשים שבאים לעשות אצלי תהליך של קונסטלציה עסקית זה החוויה של כסף כמשהו “מזוהם”.

החוויה הזאת נפוצה במיוחד אצל אנשים שעוסקים שבסוג כזה או אחר של עבודה רוחנית, שמחפשים את האיכות של “טוהר” – ואצלם הכסף נחווה הרבה פעמים בתור ההיפך המוחלט של “הטוהר” הזה.

בזמן אחרון התחלתי לשים לב שיש קשר הדוק בין היחס שלנו לכסף לבין היחס שלנו לפוליטיקה.

בדומה לכסף, גם פוליטיקה נחווית אצל רבים בתור כמשהו מלוכלך, משהו דוחה שכדאי להתרחק ממנו כמה שיותר – ולרוב אפילו בעוצמות גדולות יותר, מאשר כסף.

לרתיעה הזאת – גם מכסף וגם מפוליטיקה -יש כמה סיבות, והיום אני רוצה לדבר על שלוש מהן:


הוסף תגובה

אפשר למצוא אותי גם בפייסבוק